Twitter

Visit Cardiff Bay

Mae'r awyr yn glir, ac mae'r aer yn ffres, pa amser gwell i fynd am dro drwy wlyptiroedd Bae Caerdydd? Gan roi seibiant i chi o'r ddinas brysur, mae'r Gwlyptiroedd yn sicr yn un o'n hoff lefydd i ymlacio. #CroesoCaerdydd #Natur pic.twitter.com/bjZ3NeSDUT

© Cardiff Harbour Authority - Website designed by Cardiff Council Web Team

Cookie policyPrivacy policy