Twitter

Visit Cardiff Bay

Mae gollwng sbwriel yn: 🤢Ffïaidd 😷Aflan 😢Niweidio eraill 🐿️Peryglus ar gyfer bywyd gwyllt 👛Drud ar gyfer trethdalwyr Dwli yw twlu, paid bod yn dwlsyn – rhowch eich sbwriel mewn bin, neu ewch ag ef adref gyda chi. @cardiffcouncil @VisitCardiff @Keep_Wales_Tidy pic.twitter.com/FVSvM971UH

© Cardiff Harbour Authority - Website designed by Cardiff Council Web Team

Cookie policyPrivacy policy